🌟🛫 Sẵn Sàng Bước Chân Đến Hành Trình Mới tại CHLB Đức 🛫🌟

Một kỳ nhập học mới sắp bắt đầu, và trước mắt là một hành trình đầy hứa hẹn tại CHLB Đức. Với niềm vui, hân hoan và lòng tin tưởng, EI Group đã chính thức tiễn đưa 03 học viên xuất sắc lên đường:

🎓 Học viên Trần Hải Nam – 2001 – Hải Phòng – Chuyên ngành Nhà hàng

🎓 Học viên Lê Thị Hồng Lợi – 2004 – Hải Dương – Chuyên ngành Trợ lý hành chính

🎓 Học viên Nguyên Bảo Bạch Vân Long – 2002 – Hưng Yên – Chuyên ngành Đầu bếp

Mang theo những ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ, Quang Huy, Vân Anh và Vân Long sắp bước vào một hành trình mới đầy thách thức và cơ hội. Nhìn lại những nỗ lực và cố gắng trong quá trình chuẩn bị, các em có lý do để tự hào và tiếp tục đam mê, kiên trì để vươn tới những thành công mới tại đất nước Đức.

Mỗi bước chân trên con đường đều là một chặng đường tiến tới thành công, và tại quê hương Việt Nam, các em đã hoàn thành phần lớn hành trình đó. Hãy tiếp tục bước chân vững chắc và tin tưởng vào khả năng của mình khi bắt đầu hành trình mới tại CHLB Đức. Chúng tôi tin rằng, các em sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu lớn lao! 🌟🚀

👉Cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp tại chuyến tiễn bay ngày 02/04/2024 tại đây:
https://drive.google.com/drive/folders/1ysRneZE7AMOK3G6EUijiSWmPvh4uZC_1

CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN 'ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC' CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN ‘ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC’ CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN 'ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC' CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN ‘ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC’ CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN 'ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC' CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN ‘ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC’ CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN 'ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC' CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN ‘ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC’ CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN 'ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC' CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN ‘ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC’ CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN 'ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC' CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN ‘ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC’ CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN 'ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC' CHÍNH THỨC CẬP BẾN!
CHUYẾN TÀU CHỞ HỌC VIÊN EI MANG TÊN ‘ĐƯỜNG TỚI CHLB ĐỨC’ CHÍNH THỨC CẬP BẾN!

    Đăng ký tư vấn