fbpx

Công ty thành viên

EI Academy

EI Academy

HR Global

HR Global

Euro Job

Euro Job

Karma Academy

Karma Academy

Ocean Link Global

Ocean Link Global

Euro Cooperation

Euro Cooperation

Human Capital

Human Capital

Việt Đức

Việt Đức

Campei Global

Campei Global

Transnational Investment & Immigration Consulting

Transnational Investment & Immigration Consulting

EI Star

EI Star

Jobayo

Jobayo

Elite Global

Elite Global

Job World

Job World

CLC

CLC

CLC ACADEMY

CLC ACADEMY

TRÍ VIỆT GLOBAL

TRÍ VIỆT GLOBAL

Đối tác

Tài Nguyên

Khai giảng khóa Đức ngữ EQB_07
  • 21/07/2023

Khai giảng khóa Đức ngữ...

EI QUẢNG BÌNH: CÙNG HỌC VIÊN MỞ ĐẦU HÀNH TRÌNH “GIẤC MƠ ĐỨC” RỰC RỠ Sáng 19/7, Tập đoàn EI Group đã tổ chức khai giảng khóa Đức ngữ EQB_07...

Học viện EI Group

Học viện EI Group

           HCM EI Büro            Hanoi EI Büro    Danang EI Büro