Vừa qua tại Hà Nội Trung tâm Truyền hình Việt – Đức đã đón tiếp các đoàn Doanh nghiệp của CHLB Đức sang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các Doanh nghiệp Việt Nam trong đó có việc tuyển chọn học sinh, sinh viên, người lao động sang học tập và làm việc tại CHLB Đức. Để chương trình hợp tác có hiệu quả. Vừa qua Trung tâm Truyền hình Việt – Đức đã phối hợp với Tập Đoàn Giáo dục và Đầu tư EI GROUP.

EI Group ký kết hợp tác với Trung tâm Truyền hình Việt - Đức

Trung tâm Truyền hình Việt – Đức đã đón tiếp các đoàn Doanh nghiệp của CHLB Đức

EI GROUP đã ký kết văn bản Hợp tác Truyền thông nhằm quảng bá giới thiệu các chính sách ưu đãi của nhà nước Đức trong việc tuyển chọn học sinh, sinh viên sang Đức học tập và làm việc. CHLB Đức là nước phát triển trong tốp đầu của khối Châu âu, nhưng họ rất thiếu về lực lực lao động. Vậy việc tuyển chọn học sinh , sinh viên của Tập Đoàn Giáo dục và Đầu tư EI GROUP đưa sang Đức học tập và làm việc là mong muốn của rất nhiều các bậc phụ huynh khi con em họ học hết phổ thông Trung học.

Lãnh đạo 2 đơn vị thắt chặt tình đoàn kết cùng nhau phát triển

Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI GROUP đã mở nhiều Cơ sở đào tạo tiếng Đức có uy tín tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, hàng năm đào tạo hàng nghìn học sinh, sinh viên và người lao động để đưa sang Đức học tập và làm việc.