Sáng ngày 22/03/2024, đại diện EI Group có mặt tại chương trình Lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam do UBND thành phố Hà Nội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức tại Hội trường 4A Thành ủy Hà Nội, 219 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
Hưởng ứng thông điệp “Công tác xã hội Việt Nam – Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối”, trong khuôn khổ chương trình, EI Group đã trao ủng hộ 360 triệu đồng cho Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Nguồn kinh phí này sẽ dùng để trao tặng học bổng, xe đạp, đỡ đầu dài hạn, tặng quà… nhằm khích lệ, động viên và phần nào vơi bớt khó khăn, giúp các em nhỏ mạnh mẽ vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Với những san sẻ ý nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn, EI Group vinh dự nằm top 4 trong 28 tập thể và 73 cá nhân tiêu biểu được trao tặng bảng vàng tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động công tác xã hội.

EI Group luôn tâm niệm triết lý phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội. Tinh thần nhân văn hướng tới cộng đồng ấy đã và đang được EI Group kiên trì theo đuổi, nhân rộng, trở thành “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động.

👉Cùng xem lại khoảnh khắc đặc biệt của EI Group tại sự kiện này qua link sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1Z83qhn-XVfArwubfjkm7B4OMQ2knAtZe

Truyền thông Tập đoàn./

EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024
EI GROUP ỦNG HỘ 360 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2024

    Đăng ký tư vấn