Ban Truyền Thông kính gửi các anh chị lịch làm việc tháng 11. Các file ảnh đính kèm bao gồm:

Lịch Khai Giảng

LỊCH KHAI GIẢNG, HỘI THẢO, SỰ KIỆN THÁNG 11/2023
Lịch Hội thảo, Đào tạo, Sự kiện

LỊCH KHAI GIẢNG, HỘI THẢO, SỰ KIỆN THÁNG 11/2023

Lịch chung tháng 11/2023

LỊCH KHAI GIẢNG, HỘI THẢO, SỰ KIỆN THÁNG 11/2023

Hy vọng anh, chị có thể theo dõi lịch trình kịp thời để có một tháng làm việc năng suất và hiệu quả. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và tinh thần nhiệt huyết để bước vào tháng mới với nhiều thành tựu mới!    Đăng ký tư vấn