✍️Theo báo cáo của cơ quan báo chí Đức (DPA), Ủy ban điều dưỡng thuộc Chính phủ Liên bang đã thông qua điều khoản tăng dần mức lương tối thiểu của nghề điều dưỡng từ 01/9/2022. Tức là mức lương tối thiểu của điều dưỡng viên sẽ được tăng lên ba bậc theo 3 giai đoạn, đó là: Ngày 01/9/2022, ngày 01/5/2023 và ngày 01/12/2023.
winkVới dự kiến chính sách tăng lương nêu trên, có thể thấy mức lương tối thiểu nghề điều dưỡng tại Đức đến năm 2023 được tăng đáng kể so với thời điểm hiện tại với mức tăng lên đến 3.25 Euro đối với trình độ chuyên gia điều dưỡng và y tá/trợ lý điều dưỡng qua đào tạo, tăng 2.15 Euro đối với trình độ y tá/trợ lý điều dưỡng không qua đào tạo, cụ thể:
auto draft 970 1
– Đối với chuyên gia điều dưỡng: làm việc liên tục 40 giờ/tuần các chuyên gia điều dưỡng sẽ có mức lương cơ bản hàng tháng khoảng 2,736 Euro vào cuối năm 2022 và khảng 2,920 Euro vào cuối năm 2023.
– Đối với Y tá/ trợ lý điều dưỡng qua đào tạo: làm việc 40 giờ/tuần sẽ kiếm được mức lương cơ bản hàng tháng khoảng 2,336 Euro vào cuối năm 2022 và tăng lên đến 2,440 Euro vào cuối năm 2023.
– Đối với Y tá/ trợ lý điều dưỡng không qua đào tạo: việc tăng lương tối thiểu này tương ứng với mức lương cơ bản hàng tháng của nhân viên điều dưỡng không qua đào sẽ khoảng 2.192 Euro vào cuối năm 2022 và tăng lên 2.264 Euro vào cuối năm 2023.
✔️Bên cạnh đó, chế độ nghỉ lễ cho nhân viên điều dưỡng sẽ tăng từ 26 ngày hiện tại mỗi năm lên 27 ngày vào năm 2022 và 29 ngày từ năm 2023 với một tuần 5 ngày.