Vừa qua, Ban lãnh đạo Viện CLC đã tiến hành cuộc họp lần thứ nhất cùng Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu, đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao nhằm mở ra cánh cửa phát triển mới.

Cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật trong cuộc họp này:

  • Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Viện CLC năm 2024
  • Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho Viện CLC
  • Bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng cho 03 nhân sự cao cấp của Viện CLC
  • Chỉ đạo và giao nhiệm vụ mới cho Ban điều hành Viện CLC
  • Thông báo tuyển dụng và kinh phí thu tại Việt Nam theo đề xuất của P. Viện trưởng
  • Thực hiện khai thác, phối hợp tìm đối tác trong và ngoài nước, mở rộng các VPDD ở nước ngoài và liên kết tổ chức đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học cho CBTS

 

vien clc

vien clc

vien clc

vien clc

Sự kiện là cột mốc đánh dấu tầm nhìn mới rộng mở, cùng sát cánh với Tập đoàn EI Group để xây dựng những mục tiêu lớn hơn trong tương lai    Đăng ký tư vấn