GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN EI GROUP

BAN LÃNH ĐẠO

Đồng hành với sự lớn mạnh và thành công của EI GROUP trong nhiều năm qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty - những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng EI GROUP ngày càng vững mạnh.

Ông Đinh Khắc Tuấn

Chủ tịch HĐQT EI GROUP

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Phó chủ tịch EI GROUP

Bà Vu Thi Hong Nhung

Phó Tổng Giám đốc tập đoàn EI GROUP

Bà Vũ Bích Thủy

Phó TGĐ EI GROUP Giám đốc học viện EI ACADEMY

Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Thành viên HĐQT Trưởng ban ngoại giao EI GROUP

Ông Hồ Đình Việt

Giám đốc dự án nhân lực chất lượng cao EI GROUP

Ông Trần Trung Hiếu

TGĐ Điều hành Công ty CP HUMAN CAPITAL EI GROUP

Ông Lưu Văn Cường

TGĐ Điều Hành Công Ty HR GLOBAL EI GROUP

Ông Đặng Minh Thượng

TGĐ Điều hành Công ty CP Việt Đức EI GROUP

12