GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN EI GROUP

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN

TẦM NHÌN: 

 
LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN CHO MỘT CUỘC SỐNG MỚI”
 

SỨ MỆNH :


Giúp cho lực lượng đang độ tuổi lao động tại Việt Nam và trên toàn cầu tìm được một công việc với thu nhập tốt, thay đổi cuộc sống ở Top 20 nền kinh tế lớn nhất Thế giới.